syriusz Rejestracja przez internet button button button button button
mapka Mirzec Wąchock Starachowice Brody Pawłów
Piątek, 20 maja 2011 09:24

Pośrednictwo Pracy


Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

Formy realizacji ofert pracy przez pośredników pracy:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

UWAGA !!!
Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy licencjonowanych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych.Posiadamy możliwość zamieszczania ofert pracy w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych. Na Państwa życzenie możemy współpracować z Urzędami Pracy z całej Polski, bądź w ramach sieci EURES z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wystarczy, że zgłosicie Państwo ofertę pracy z określonymi wymaganiami oraz warunkami zatrudnienia – my postaramy się  znaleźć najlepszych kandydatów.

Pomagamy:

 • ludziom, którzy na współczesnym rynku pracy są bezradni;

 • ludziom, którzy przez długie lata pozostają bez pracy i bez szans na jej znalezienie;

 • ludziom, którzy stracili wiarę w siebie i nadzieję na lepsze jutro.

Wspieramy powstawanie firm oraz pomagamy już funkcjonującym pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Inicjujemy i realizujemy projekty współfinansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej.PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

 1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

 2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną

 3. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, z którą powinni kontaktować się kierowani na rozmowę kandydaci do pracy w Państwa Firmie.

Przypominamy o konieczności poinformowania Powiatowy Urząd Pracy w przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

Jak złożyć ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

 • osobiście zgłosić wolne miejsce pracy - ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

 • dokonać zgłoszenia telefonicznego 041 273-62-25; 41 273-62-26

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej, uzupełnić go a następnie:

  • przesłać faksem 41 273-62-60 lub

  • e-mail kist@praca.gov.pl, pup@pup-starachowice.pl ;

powrót

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 20.05.2011 09:24
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2012 09:33
Liczba wyświetleń: 36995
Drukuj Stworz PDF
BIP Eures EFS PSZ
boxboxboxbox