Rejestracja przez internet
Mirzec Wąchock Starachowice Brody Pawłów

Strona Główna

Wtorek, 27 stycznia 2015 09:14

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że zmarła nasza Koleżanka Maria Religa - doradca zawodowy

Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28 stycznia o godzinie 13:00 w Starachowicach, w kościele pw. Wszystkich Świętych.

 

 

Rodzinie i Osobom Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

więcej >>>

środa, 07 stycznia 2015 14:45

Komunikat dotyczący KFS

Piątek, 02 stycznia 2015 08:43

Informacja PIT-11

Poniedziałek, 08 grudnia 2014 14:05

Ogłoszenie

środa, 26 listopada 2014 12:52

Komunikat

Czwartek, 22 maja 2014 14:59

Komunikat

Wtorek, 18 lutego 2014 10:13

Powiatowy Urzad Pracy w Starachowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
więcej >>>

Poniedziałek, 27 maja 2013 08:02

Rejestracja przez internet

Strona:
BIP Eures EFS PSZ
boxboxboxbox