Rejestracja przez internet
Mirzec Wąchock Starachowice Brody Pawłów

Strona Główna

Poniedziałek, 08 grudnia 2014 14:05

Ogłoszenie

środa, 26 listopada 2014 12:52

Komunikat

Poniedziałek, 03 listopada 2014 11:05

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy
w Starachowicach

 

informuje, że

 

- 24 grudnia 2014r. (środa)

 

 jest  dniem  wolnym  od  pracy

 

dla pracowników

 

Powiatowego Urzędu Pracy

 

w Starachowicach

 

dzień ten zostanie odpracowany 06 grudnia 2014r. (sobota)

 

 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr.  18  z dnia  03.11.2014r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach

więcej >>>

Czwartek, 22 maja 2014 14:59

Komunikat

Wtorek, 18 lutego 2014 10:13

Powiatowy Urzad Pracy w Starachowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
więcej >>>

Czwartek, 23 stycznia 2014 14:49

Plan szkoleń na 2014 rok

Strona:
BIP Eures EFS PSZ
boxboxboxbox